Så behandlar du munsår

Munsår eller blåsor på inne i munnen eller på läppen är i de flesta fall ett känntecken på ett utbrott av munherpes. Munherpes orsakas av ett virus som förkortas HSV och finns i två huvidsakliga sorter, HSV-1 och HSV-2. HSV-1 är den sort som angriper läppar och munnen. HSV-2 är den lite allvarligare varianten som angriper underliv och könsorgan som kallas för könsherpes. Enligt information från bland annat 177.se, umo.se, munherpes.com samt netdoktor är munherpes smittsamt men harmlös virusinfektion. Efter smitta är det immunsystemet som håller viruset i schack och de flesta som är smittade får mycket sällan utbrott i form av sår eller blåsor på läppar och mun eller inuti munnen. Det är främst när viruset lyckas lura immunförsvaret eller kroppens allmäntillstånd gör så att immunförsvaret är svagare än normalt utbrott sker. I allmänhet är munherpes en kosmetisk störande men ofarlig virusinfektion. Viruset stannar i kroppen efter smitta och finns kvar resten av livet.

Herpes kan leda till andra infektioner

En väldigt sällsynt men besvärlig komplikation som munherpes kan leda till är ögoninfektioner. Infektionerna kan ge smärtsamma symtom. Detta är dock relativt lätt att undvika. Det räcker med att undvika röra ögonen med fingrar när du har ett pågående herpesutbrott. Om du har skador som sår eller sprickor sprids smitta lättare och då bör du vara extra försiktig. Bra förebygande åtgärder för att förhindra spridning av smittan är att alltid tvätta händerna noggrant om du har sår eller blåsor, rör på ansiktet så lite som möjligt samt se särskilt till att undvika röra ögonen. Virusinfektionen kan även sprida sig till kinder och näsa via beröring från fingrar, men detta är extremt ovanligt. Herpesvirus kan orsaka smärtsamma infektioner i ögonen. Undvik att röra ögonen med fingrarna när du har ett utbrott. Tänk även på att herpes smittar lättare om det finns skador. Tvätta alltid händerna noga om du har munsår och blåsor, försök att röra resten av ansiktet så lite det går samt undvik särskilt att röra vid ögonen. Viruset kan om du har otur sprida sig till kinder och näsa via fingrarna. Om viruset infekterar näsa och kinder kan det orsaka skador och ärrbildning.

Herpes är mycket utbrett
Munherpes är extremt vanligt, en vanlig uppskattning är att det är lika vanligt som förkylning. Ungefär 80% av befolkningen bär på viruset. Majoriteten är symtomfria, bara 20% av de som bär på viruset visar symtom som kan variera från mer eller mindre påtagliga. Den främsta anledningen till att smittas är kyssar eller pussar. Många smittas redan i småbarnsåldern i samband med den nära kontakten mellan mor och barn, resten brukar smittas i samband med tonåren. Det är en tolkningsfråga om det behövs behandling. Eftersom man inte kan bota munherpes är behandlingens främsta syfte att ta bort utbrotten. Kroppen brukar själv utan behandling bekämpa utbrotten och det är sällsynt att immunförsvaret misslyckas med sin uppgift, men det kan ta tid. Särskilt allvarligare utbrott kan ta lite längre tid att läka ut. Behandling med exempelvis antivirala läkemedel hjälper kroppen och utbrotten åtgärdas extremt snabbt och effektivt med medicin. Behandlingarna är säkra och skonsamma mot kroppen, så det finns ingen anledning att undvika läkemedlen på grund av oro för säkerhet.