Skärp och mode för bälten under åren

Bälten och skärp har använts till kläder sedan bronsåldern. Båda könen använde dem till och från beroende på aktuellt mode. I västvärlden var bälten vanligare för män med några få undantag genom historien.

Under det tidiga 1900-talet och fram till första världskriget var tyg bandet/bältet ett dekorativt och en viktig del av den enhetliga klädsel som bars av särskilt tjänstemän. I de väpnade styrkorna i Tyskland, Ryssland och andra östeuropeiska länder var det vanligt att officerare bar extremt snäva och breda bälten och skärp runt midjan. Dessa tätt sittande bälten tjänade till att dra i midjan och ger bäraren en atletisk kroppsbyggnad med betoning på breda axlar och en smal midja. Bäten kombinerades även ibland med korsetter som bars under uniformen för de som behövde den extra hjälpen med få ihop en flötig midja. I politisk satir från samtiden gjordes fienden ofta i roliga karikatyrer bärandes korsetter och med väldigt smala midjor. Bland soldaternas överordnade ansågs detta mode nödvändigt för att ge ett strikt utssende men bland vanliga soldater var det mindre populärt. Lyckligtvis upphörde detta skärpmode och i andra världskriget var det istället mer praktiska kläder som var mode. Tex kamoflagefärgat och stora baggypants.